Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ORIGIN PHARMA S.R.L.

Dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, precum și încrederea pe care ne-o acordați sunt importante pentru noi și, de aceea, prin această Politica de confidențialitate (“Politica”) vă furnizam informații importante despre modul în care ORIGIN PHARMA S.R.L. gestionează datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție. Această Politică se aplică oricărui produs, serviciu, site sau aplicație care colectează, înregistrează, modifică, utilizează, accesează, transmite sau stochează date personale.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică și să contactați Responabilul nostru cu Protecția Datelor dacă doriți detalii cu privire la prelucrările noastre sau la modificarea alegerilor dumneavoastră. Va rugam să verificați actualizările acestei Politici. În cazul în care vom aduce modificări pe care le considerăm importante, le veți putea consulta atât în farmaciile noastre, cât și online.

Ne angajam sa va respectam confidentialitatea si dreptul dumneavoastra la intimitate si viata privata, respectand toate legile si reglementarile europene si nationale aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Colectăm date personale astfel încât să vă putem oferi produse și servicii de calitate. Credem ferm că, dacă activitățile noastre sunt adaptate la dorințele și nevoile dumneavoastră, pacienții noștri, cu toții vom avea de castigat.

Considerăm că servicii mai bune reprezintă:

 • Optimizarea locațiilor farmaciilor noastre, astfel încat acestea să fie întotdeauna aproape de locul în care vă aflați;
 • Gestionarea sortimentului de produse și servicii în conformitate cu cerințele pacienților noștri;
 • Personalizarea comunicării cu dumneavoastră, astfel încat să găsiți întotdeauna oferte care să corespundă dorințelor dumneavoastră și să beneficiați de oferte la produsele care vă interesează;
 • Simplificarea procedurilor, cum ar fi achizițiile sau rezervările, astfel încat să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră mai repede și mai bine.

CINE SUNTEM 

Operatorul de date este ORIGIN PHARMA S.R.L., o societate română cu sediul social în Blv. Pipera Nr. 1-IA Corp A, Et.6, Voluntari, Ilfov, Romania („Societatea”).


CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN CE BAZĂ 

Există multe tipuri de situații în care suntem în contact cu dumneavoastră și cu datele dumneavoastră personale. De exemplu, colectăm datele personale în urmatoarele situații:

 • Cand solicitați emiterea și cand utilizați un card de fidelitate;
 • Cand primiți o informare despre produsele și serviciile noastre prin sms, e-mail sau telefon;
 • Cand utilizați sau comunicați cu noi prin intermediul portalurilor multimedia și / sau a rețelelor sociale.
 • Cand comunicați cu noi prin telefon, fax, e-mail, mesagerie vocala, mesagerie text (SMS), mesagerie imagine (MMS), mesagerie video sau mesagerie instant;
 • Cand ne trimiteți orice fel de adresa.

CĂTRE CINE TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Aceștia pot avea calitatea de Imputerniciți sau Operatori Asociați, iar acestora le pot fi furnizate unele date cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Societate și cu respectarea strictă a instrucțiunilor Societății cu privire la prelucrarea acestor date.

Datele cu caracter personal pe care le transmitem catre Imputerniciți sunt limitate la informațiile minim necesare pentru prestarea respectivelor servicii. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitățile cu care lucram prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi dezvaluite si către autorități publice, atunci când există o obligație legală sau contractuală în acest sens, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal catre terți achizitori, în masura în care activitatea Societații ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele personale ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții sau către alte societați din grupul Flomi Farma S.R.L., care vor respecta instrucțiunile Societații în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la grupul Flomi Farma S.R.L., vă rugăm sa vizitați www.flomifarma.ro.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în urmatoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea, astfel cum este detaliat mai jos:

Scopul prelucrării Date cu caracter personal prelucrate Temeiul prelucrării Durata prelucrării Destinatari / Imputerniciți 
Statistic Identificator unic (IP) Interes legitim Durata utilizării aplicației Nu este cazul
Înrolare in Programul de fidelitate Origin Pharma și emiterea cardurilor de fidelitate Nume, prenume, sex, adresă, telefon, e-mail, data nașterii, numarul cardului, Consimțământ 1 an de la data ultimei achiziții sau până la retragerea consimțământului Furnizorul de software, Emitentul cardului de fidelitate
Comunicări de marketing direct Nume, prenume, e-mail, telefon Consimțământ 1 an de la data ultimei achiziții sau până la retragerea consimțământului Agenții de publicitate și marketing, furnizorul de servicii de telecomunicații (sms, e-mail)
Crearea profilului de consumator Nume, prenume, numarul cardului, sex, vârsta, oraș, istoric cumpărături, farmacia în care a fost utilizat cardul Consimțământ 1 an de la data ultimei achiziții sau pana la retragerea consimțământului Furnizorul de software, agenții de publicitate
Sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului, inclusiv atunci când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre Nume, prenume, telefon Consimtamant 1 an de la ultima interacțiune sau până la retragerea consimțământului Furnizorul de software, furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind satisfacția clienților
Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor Nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, vârstă,  numele contului din rețeaua de socializare, CNP (CNP-ul este solicitat numai în cazul premiilor ale căror valoare depașește 600 de lei), semnătură Consimțământ / obligație legală în cazul CNP-ului, pentru premii cu valoarea peste 600 lei (Codul fiscal) Pe durata desfășurării campaniei/ concursului și 3 ani de la data acordării premiului Agenții de publicitate și marketing, agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare, firma de curierat care asigură livrarea premiului, ANAF
Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră adresate prin scrisoare, e-mail, telefon, fax Nume, prenume, numar de telefon/fax, adresa de e-mail, adresa postala, voce. Consimțământ Pe durata soluționarii solicitării, precum și 3 ani de la data soluționării Furnizorul de software, furnizorul de servicii de call-center, autorități publice
Geolocalizare  Localizare GPS / localizare GPS terminal mobil Obligație contractuală (solicitarea utilizatorului pentru afișarea farmaciilor din proximitate) Sesiunea de lucru Nu este cazul

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE 

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate numai către state din Uniunea Europeana („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă asigurăm ca orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.


SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR 

Societatea vă asigură că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a se asigura că acestea sunt specifice și adecvate pentru a proteja drepturile si libertațile persoanelor fizice. În acest sens, Societatea a implementat și implementează cele mai noi solutii tehnice, inclusiv hardware și software pentru menținerea nivelului de securitate la un nivel adecvat care să nu permită existența unei breșe de securitate. Totodată, Societatea desfășoară periodic sesiuni de pregatire și instruire cu personalul care operează activități suscetibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.


DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
 • considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care să permită Societații să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, însa dumneavoastră nu doriți ca stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 • în cazul în care Societatea nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însa dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau
 • v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar Societății pentru a verifica daca temeiurile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive;
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 • persoana vizata își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării,
 • persoana vizata iși exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 • datele au fost prelucrate ilegal;
 • stergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională sau
 • datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite minorilor (daca este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 • Dreptul de a vă retrage oricand consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însa a afecta legalitatea activitaților de prelucrare realizate pana în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se intemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat Societații intr-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, va rugam să ne scrieți la adresa Blv. Pipera Nr. 1-IA Corp A, Et.6, Voluntari, Ilfov sau prin e-mail la office@origin-pharma.ro. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopul de marketing direct (newsletter), aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „Dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing transmisă.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.


MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Prezenta Politica de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunostință de catre dumneavoastră.

Actualizare:24.09.2019
error: Conținutul este protejat !!!